Sociale innovatie


Opgesloten in het digitaal domein

Het is best lastig je data te beschermen als je het internet gebruikt. Als je interessante websites wilt zien, iets wilt kopen of van handige digitale diensten gebruik wilt maken, klik je al snel op akkoord voor allerlei voorwaarden van een service, staat wat cookies toe en vult wat gegevens […]


Innovatie van bibliotheken: de draai naar digitaal

Iedere organisatie van betekenis heeft te maken met digitalisering. Productie en dienstverlening worden in meerdere of mindere mate geautomatiseerd en de geleverde producten en diensten zijn vaak digitaal. Veel diensten kennen een analoge en digitale variant, maar bijna altijd wordt het meest geïnvesteerd in de digitale variant: daar ligt de […]


Hoe komen programma’s voor sociale impact en kapitaal bij elkaar?

Inleiding Maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing, gezond leven, gelijke kansen, integratie en duurzaamheid nemen in omvang toe en worden complexer. Zij vragen om een aanpak die zich kenmerkt door het samenbrengen van verschillende disciplines, een lange termijn gerichtheid en innovatie. De overheden kunnen en willen dit soort vraagstukken niet vragen niet […]