Interim management


U heeft een tijdelijke vacature of een tijdelijke opdracht

De klus is belangrijk, ingewikkeld, ligt gevoelig of is gewoon ‘lastig’

Daarvoor zoekt u een betrouwbare, vaardige en doelgerichte interimmanager

Ik kan in uw vraag voorzien als het gaat om:

 • Algemeen management
 • Bedrijfsvoering management (personeel, financiën, ICT, facilitaire dienstverlening)
 • Project- en programmamanagement
 • Afdelingsmanagement
 • ICT- of informatiemanagement
 • Kennismanagement

Wanneer er belangrijke veranderingen zijn in de organisatie is er vaak behoefte aan management capaciteit van buiten. Van mij mag u verwachten dat ik zorg voor:

 • Duidelijkheid vooraf over de inhoud en scope van de opdracht
 • Voldoende support van de opdrachtgever
 • Waar nodig eerst een diagnose vooraf, zodat plannen en veranderingen effectief kunnen worden geïntroduceerd
 • Een samenwerkingsgerichte aanpak gericht op vertrouwen bij medewerkers en collega’s
 • Het combineren van operationele verantwoordelijkheid met analyse en advies
 • Naast de directe doelen oog voor het benutten van kansen en bestrijden van bedreigingen op de lange termijn
 • Intensieve communicatie met opdrachtgever en betrokkenen
 • Monitoring van voortgang en rapportage hierover
 • Een goede overdracht naar opvolgers

Wanneer dat gewenst is zorg ik voor een schaduwmanager.

 

Mijn visie op de invulling van een managementrol

Vanaf de start van een opdracht werk ik aan vertrouwen en veiligheid bij medewerkers en collega’s. Het vormt voor mij de basis voor iedere vorm van geslaagde samenwerking. Vervolgens wil ik een analyse hebben van de organisatie en waar deze voor staat. Over die analyse communiceer ik op alle niveaus en allerlei manieren. De communicatie leidt tot een duidelijke koers die de energie van een organisatie richt, maar ook rust geeft. Voor de fase daarna zijn mijn belangrijkste opgaven: verbinden en vertalen. Verbinden om het gezamenlijke karakter van een koers te bewaken, vertalen om een brug te slaan tussen een koers en de operationele activiteiten van alledag.

IederInterim management 3e organisatie en ieder vraagstuk heeft unieke kenmerken. Algemene raamwerken en modellen zijn nodig om deze snel te herkennen en om te zetten in een specifieke aanpak. In zijn meest simpele vorm hanteer ik voor een langlopende interim opdracht het volgende raamwerk:

Fase Wat Hoe
Ruimte Creëren rust Creëren vertrouwen Open cultuur
Richting Bepalen doelen Creëren draagvlak Intensief communiceren
Sturen Vertalen doelen Faciliteren Zorgen voor duidelijkheid en middelen
Bijsturen Evalueren Aanpassen Positief kritische interactie

Het raamwerk laat het volgende zien:

Er is rust en vertrouwen nodig voor het bepalen van doelen en strategie. Rust verwijst naar het wegnemen of verminderen van negatieve energie, zoals weerstand of angst. Vertrouwen verwijst naar openheid in de communicatie en inzet voor de doelen van de organisatie.

Het bepalen van doelen is een intensief proces van communicatie. Daarmee ontstaat ook het draagvlak dat nodig is om de organisatie zich voor doelen te laten inzetten.

Doelen moeten naar teams en medewerkers worden vertaald. Zonder deze vertaling kan er met doelen niet gestuurd worden. Doelen moeten ook haalbaar worden gemaakt door te zorgen voor de benodigde middelen en hulpmiddelen.

Goede prestaties moeten gezien en gevierd worden, slechte prestaties moeten benoemd en besproken worden. Besprekingen leiden tot afspraken die nooit vrijblijvend mogen zijn.

In de praktijk bestaan de hier genoemde fasen vaak naast en door elkaar.

Ervaring, kennis van methoden en de benodigde vaardigheden zijn nodig voor een goede uitvoering van interim opdrachten, maar niet voldoende. Veel van het succes wordt bepaald door persoonlijke eigenschappen van de interim manager. Natuurlijk gezag, flexibiliteit, zelfvertrouwen, overtuigingskracht of enthousiasme zijn niet op bestelling verkrijgbaar, het zijn persoonskenmerken met een lange opbouwtijd. Een professionele aanpak is belangrijk, maar de persoon maakt het verschil.

Interim management 2