Coaching


Aanleiding voor coaching

Herken je het volgende:

 • Je wilt in je werk nieuwe stappen zetten, maar dat lukt onvoldoende
 • Je wordt in je werk beperkt of gehinderd door personen of omstandigheden
 • Je hebt persoonlijke doelen waar je niet verder mee komt

dan is coaching een optie om vooruit te komen.

Doelen

De coaching zoals ik die aanbied is erop gericht:

 • Jezelf in relatie tot je omgeving te analyseren
 • Om te leren gaan met negatieve factoren in je omgeving
 • Vergroten van je weerbaarheid
 • Te formuleren wat je wilt in relatie tot je omgeving
 • Persoonlijke doelen te realiseren verbonden met je omgeving
 • Vergroting zelfsturing

Aanpak

Mijn coaching is daarmee te duiden als ontwikkelingsgericht, de invulling is op concreet gedrag gericht. Ik gebruik concrete situaties, zowel terugkijkend als voor de planning van veranderingen. Kleine veranderingen in concrete situaties zijn voor mij meer waard dan fraaie voornemens die nooit echt tot uitvoering komen.

In mijn fasering gaat het eerst om voldoende veiligheid en vertrouwen ten opzichte van de omgeving waarin je je doelen wilt realiseren. Vervolgens werk ik aan het leggen van verbindingen met andere mensen in die omgeving. Daarna komen de stappen voor verbetering in relatie tot je leerdoelen.

Ik gebruik in de coaching verschillende middelen, zoals:

 • Luisteren
 • Vragen stellen
 • Situaties analyseren
 • Reflectie
 • Confronteren
 • Oefenen
 • Gewoontevorming
 • Opdrachten

Ik geef een vorm van coaching waarbij uiteraard vragen een belangrijk sturingsmiddel zijn, maar ik maak ook veelvuldig gebruik van gerichte opdrachten. Het vormt voor mij een belangrijk middel om bestaande patronen in gedrag te doorbreken en wegen te openen voor nieuwe patronen. Voor de sturing die ik bied kan ik putten uit een rijke ervaring in verschillende posities in verschillende sectoren en uit voorgaande coachingstrajecten.

Afhankelijk van de coachingsvraag zet ik verschillende methodieken in om het coachingsproces te ondersteunen. Voorbeelden van door mij gebruikte methodieken:

 • 4-stappenplan volgens GROW (Goal, Reality, Options, Will)
 • Spelen van situaties
 • Vormen van nieuwe gewoonten
 • 4 activiteiten volgens Leading out loud (Readiness, Insight, Vision, Action)
 • Deep practice
 • De 7 essentiële vragen
 • Kernkwadrant

 

 

Praktische invulling

De coaching start met een intake gesprek, gevolgd door het benoemen van een of twee belangrijkste leerdoelen. Die vormen het houvast voor het coachingstraject. Ze kunnen tijdens de coaching van richting en inhoud veranderen. Persoonlijke doelen moeten geen keurslijf worden. De hang naar ‘SMART’ is niet altijd slim. De zoektocht naar wat je wilt bereiken is immers onderdeel van de coaching.

Iedere bijeenkomst start met een terugblik op ervaringen met de leerdoelen en de opdrachten, vervolgens met de analyse van je gedrag in verschillende situaties en sluit af met voorgenomen handelen voor komende situaties.

Tevoren maken we een afspraak voor minimaal 6 en maximaal 10 bijeenkomsten.