Achtergrond


FLEXSERVICE

Korte karakteristiek

 • Brede achtergrond in overheid en bedrijfsleven
 • Strategische management- en adviesopdrachten
 • Vernieuwen van diensten en organisaties
 • Breng rust en vertrouwen
 • Treed verbindend op
 • Creëer helderheid in complexe omgevingen
 • Behaal resultaten met een team
 • Creativiteit en volharding
 • Kwaliteitsverbetering als permanent proces
 • Als persoon: vriendelijk en vasthoudend.

Ervaring in kort bestek

Ik heb in verschillende sectoren gewerkt met uiteenlopende verantwoordelijkheden. Binnen die diversiteit zijn de belangrijkste constanten: organiseren van samenwerking, strategische opdrachten en het aansturen van bedrijfsvoering en ICT. In al mijn functies heb ik complexe organisatieveranderingen doorgevoerd. Daarbij heb ik heb projecten aangestuurd vanaf de planvorming tot en met de implementatie. In veel gevallen moest ik daarvoor eerst de basis op orde brengen: duidelijkheid over de koers, kwaliteit van de dienstverlening op peil, financiën onder controle, rust op de werkvloer.

Samenvatting expertise

ManagementOrganisatie en adviesSpecialismen
Strategisch managementStrategisch adviesBedrijfsvoering
Strategische samenwerkingOrganisatieveranderingInformatiemanagement
Project- en programmamanagementBusiness developmentKennismanagement

Opdrachten als zelfstandig adviseur en interim manager (vanaf 2014)

Projectmanager bij DITSS – het innovatieplatform voor safety en security (lopend)

Resultaten: Onderzoek, advies en begeleiding voor een project gericht op een digitale vertrouwensinfrastructuur

Projectmanager voor een informatiesysteem voor Taalhuizen (lopend)

Trainingen en workshops voor een methode voor effectmeting van diensten in de publieke sector (lopend)

Resultaat: teams die zelfstandig effectmetingen kunnen uitvoeren

Adviseur voor een provinciale ondersteuningsorganisatie voor bibliotheken

Belangrijkste resultaten:

 • Kwaliteitsbeleid
 • Risicobeleid
 • Methode voor kostprijsberekening
 • Model voor de inrichting van functioneel beheer

Kwartiermaker voor project, gericht op een publieke digitale vertrouwensinfrastructuur

Resultaat: samenwerkingsverband van Politie, 4 gemeenten, VNG, BZK en SIDN

Onderzoek naar invulling van een publieke digitale vertrouwensinfrastructuur

Belangrijkste resultaat:

 • White paper ‘Digitale vertrouwensinfrastructuur’

Ontwikkeling en implementatie van een aanpak voor beheer van projectenportfolio

Belangrijkste resultaat;

 • Standaard werkwijze voor projectbeheer

Ontwikkeling van een training effectmeting voor activiteiten in de publieke sector

Belangrijkste resultaten:

 • Training voor effectmeting in publieke sector

Effectmeting voor het werk van openbare bibliotheken

Belangrijkste resultaten:

 • Standaard methode voor effectmeting
 • 10 teams getraind in het uitvoeren van effectmeting

Onderzoek naar een servicedesk voor onderhoud van een woningcorporatie

Belangrijkste resultaten:

 • Analyse van de knelpunten in middelen en werkprocessen van de servicedesk
 • Advies over maatregelen ter verbetering van de middelen en werkprocessen

Methode voor kostprijsberekening voor bibliotheken

Belangrijkste resultaten:

 • Standaard methode voor kostprijsberekening
 • Geactualiseerd rekeningschema voor bibliotheken

Evaluatie van de invoering van een ERP systeem voor een woningcorporatie

Belangrijkste resultaten:

 • Analyse van succes- en faalfactoren
 • Advies over verbeterpunten organisatie en prioriteiten hierin

Begeleiden van de marktintroductie van een nanovloeistof voor koel- en verwarmingssytemen

Belangrijkste resultaten:

 • Onderzoek naar de markt voor een innovatieve nanovloeistof voor koel- en verwarmingssytemen
 • Ontwikkeling van een marktpropositie
 • Overeenkomst met een distributeur

Organiseren van samenwerking tussen MKB en kennisinstellingen

Belangrijkste resultaten:

 • 3 bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar gebracht voor samenwerkingsprojecten
 • Model voor samenwerking rond innovatie met inzet van High Performance Computing

Plan voor regionale samenwerking rond 3D-printen

Belangrijkste resultaten:

 • Onderzoek naar kansen 3D-printen voor de regio Utrecht
 • Model voor regionale samenwerking rond 3D-printen

Advies over het op de markt brengen van een softwarepakket voor het onderwijs

Belangrijkste resultaten:

 • Analyse van de markt voor digitale leeromgevingen in het onderwijs
 • Advies over de business case voor een nieuwe digitale leeromgeving voor de Nederlandse markt

Business case voor een gedeeld media lab voor digitale leermiddelen

Belangrijkste resultaten:

 • Analyse van de markt voor digitale leeromgevingen in het onderwijs
 • Advies over de business case voor een nieuwe digitale leeromgeving voor de Nederlandse markt

Onderzoek naar voorwaarden voor sociale impact investeringen in Nederland

Belangrijkste resultaten:

 • Analyse van de voorwaarden voor sociale impactmeting in Nederland
 • Advies over de business case voor een sociale onderneming voor impactmeting

Begeleiden van startup voor een innovatief hulpmiddel voor doven

Belangrijkste resultaten:

 • Onderzoek naar de markt voor het nieuwe hulpmiddel voor doven
 • Advies over het naar de markt brengen van het nieuwe hulpmiddel

Werkervaring per functie / opdracht

2011- 2014        SURFshare BV

Bedrijf: Verlenen van ondersteunende diensten aan verzelfstandigde ICT projecten in het hoger onderwijs, waaronder pay-rolling, 45 medewerkers, omzet € 4,5 miljoen.

Verantwoordelijkheden: algemeen directeur, bestuurder van de onderneming.

Belangrijke resultaten:

 • Nieuw bedrijf opgericht en ingericht
 • Business model ontwikkeld
 • Systematiek ingevoerd voor contracteren klanten
 • Nieuwe dienstverlening ontwikkeld
 • Relatiemanagement ingericht en nieuwe klanten geworven

2007 – 2014      Stichting SURF

Bedrijf: Organisatie voor ICT innovatie in het hoger onderwijs, bureau van de stichting fungeert als concernstaf voor 3 werkmaatschappijen en als projectenbureau voor innovatieprojecten. Gemiddeld 50 medewerkers, gemiddelde omzet € 6 miljoen.

Verantwoordelijkheden: directeur bedrijfsvoering voor het bureau, met algemeen directeur verantwoordelijk voor de stichting, eindverantwoordelijk voor 50 medewerkers, controller voor het concern (200 medewerkers, omzet € 80 miljoen).

Belangrijke resultaten:

 • Fusie geleid met een collega stichting
 • Planning & control cyclus ingericht
 • Nieuwe werkmaatschappij geïntegreerd in het concern
 • HRM functie opgebouwd
 • ICT infrastructuur vernieuwd
 • Bedrijfsplan voor nieuwe werkmaatschappij
 • Juridische structuur aangepast voor inbesteding
 • Strategische beleidsvoorstellen voor bestuur

2006 – 2007       Boekel De Nerée NV

Bedrijf: Advocaten en notarissenkantoor, 350 medewerkers

Verantwoordelijkheden: manager Kennis & Informatie, lid managementteam, leiding geven aan het kenniscentrum en support lawyers, secretaris strategietraject

Belangrijke resultaten:

 • Plan voor strategisch kennismanagement
 • Strategisch beleidsplan
 • Methode voor kennisregistratie in praktijkgroepen
 • Selectie en implementatie intranet en juridische zoekmachine

2002 – 2006 Raad van State

Organisatie: Hoog college van staat, wetgevingsadvisering aan regering en Tweede Kamer, hoogste orgaan voor bestuursrechtspraak, 650 medewerkers, begroting € 50 miljoen.

Verantwoordelijkheden: directeur bedrijfsondersteuning, lid managementteam,

verantwoordelijk voor beleids- en begrotingscyclus, leiding geven aan 6 managers, 5 beleidsmedewerkers en 4 projectleiders, eindverantwoordelijk voor 220 medewerkers, budgetverantwoordelijkheid: € 18 miljoen.

Belangrijke resultaten:

 • Invoering integraal management, inclusief planning- en control cyclus, dienstencatalogus, interne doorberekening en dienstverleningsovereenkomsten
 • Reorganisatie facilitaire dienst
 • Vernieuwing ICT infrastructuur
 • Vermindering kosten interne dienstverlening met 10%

2000 – 2002      Delta Lloyd Bank NV

Bedrijf: Zelfstandige private bank binnen Delta Lloyd concern, 250 medewerkers.

Verantwoordelijkheden: Manager ICT, eindverantwoordelijk voor afdeling ICT, 30 medewerkers, beheer ICT infrastructuur, systeemontwikkeling en projectbeheer. Jaarbudget fl. 12 mln.

Belangrijke resultaten:

 • Reorganisatie ICT afdelingen
 • Implementatie ITIL
 • Nieuwe dienstverlening vastgelegd in SLA’s
 • Selectie van een nieuw banksysteem
 • Beveiligde internet dienstverlening OHRA Bank

1998 – 1999      Ordina NV

Bedrijf: Resultaat verantwoordelijke werkmaatschappij voor interim- en projectmanagement

Verantwoordelijkheden: senior interim manager.
Vanaf juni 1998 projectmanager en interim manager bij Delta Lloyd Bank.

Belangrijke resultaten:

 • Crisismanagement en opnieuw opbouwen van de afdeling
 • Inrichting servicemanagement
 • Beschikbaarheid systemen van 96% naar 99,8%
 • Vernieuwing netwerkinfrastructuur
 • Implementatie Windows NT

1992 – 1998 Ziekenhuis Gooi-Noord

Organisatie: Middelgroot ziekenhuis, 350 bedden, 900 medewerkers.

Verantwoordelijkheden: hoofd Bedrijfsdienst (1996 – 1998), lid managementteam,leiding geven aan 5 managers, 3 stafmedewerkers en 3 administratief medewerkers, eindverantwoordelijk voor 190 medewerkers, budgetverantwoordelijkheid: fl.17 miljoen, voorzitter investeringscommissie voor alle medische en facilitaire investeringen (fl. 45 mln. per jaar).

Belangrijke resultaten:

 • Ondersteunende diensten organiseren als interne dienstverleners
 • Selectie en implementatie nieuw ziekenhuisinformatiesysteem en afdelingssystemen
 • Vernieuwing volledige ICT infrastructuur
 • Meerjarenplan gebouwen
 • Nieuwe telefooncentrale
 • TV en telefoonsysteem voor patiënten

Verantwoordelijkheden: hoofd Informatievoorziening & hoofd Stafbureau (1992 – 1996), lid managementteam, leiding geven aan 4 managers en 5 stafmedewerkers, budgetverantwoordelijkheid: fl.4 miljoen.

Belangrijke resultaten:

 • Reorganisatie ondersteunende diensten
 • Informatiebeleidsplan
 • Elektronische berichtenuitwisseling met 1e lijn
 • Nieuwe planningssystematiek opname en OK
 • Communicatiebeleid
 • Systeem voor kwaliteitszorg

1989 – 1992 Stichting Amsterdams Kruiswerk

Verantwoordelijkheden: Regiomanager, lid managementteam

Resultaten: marktconform werken, substitutie van ziekenhuiszorg, invoering ergotherapie in de thuiszorg.

1987 – 1989 Provinciale Utrechtse Kruisvereniging

Verantwoordelijkheden: Hoofd Regioteam, projectmanager 24-uurszorg

Resultaten: Invoering 24-uurs zorg, begeleiding schaalvergrotingsoperatie, reorganisatie dienstverlening.

1986 – 1987       Onderzoeker/projectleider in de eerstelijns gezondheidszorg

 

Nevenfuncties

2018 – heden     Penningmesster Stichting NUtrecht

2010 – heden    Penningmeester Stichting Vrienden van de Kindertelefoon

2011 – 2012      Voorzitter AFRIpads Foundation, stichting ter ondersteuning van een sociale onderneming in Oeganda

2006 – 2012      Voorzitter Legal Intelligence Society, gebruikersvereniging van juridische software voor 30 aangesloten advocatenkantoren

 

Overige werkervaring

1985 – 1986  RIAGG Flevoland

Sociaal wetenschapper (80%)

1983 – 1985  Kinderpsychiatrisch centrum Curium

Groepsleider (80%)

1982 – 1983  Bredero BV

Practicant installatietechniek.

1979 – 1982  Rotterdams Medisch Paedagogisch Instituut

Groepsleider

Opleidingen

Master Business ICT alignment, AvansPlus                                               2006

Financieel management, ICD                                                                       1991

Bijvak Sociaal-wetenschappelijke informatica, Rijksuniversiteit Leiden  1986

Sociale Pedagogiek, Rijksuniversiteit Utrecht                                            1983

uitgebreide nevenrichtingen onderwijskunde en psychologie