Kennismanagement


Was er maar alleen nieuws en geen nieuws

Er komt veel informatie op ons af, zowel via traditionele media als kranten en TV, als via internet. Het leven zou makkelijk zijn als we die informatie konden indelen in nieuws en geen nieuws. Nieuws is dan informatie die nieuw is (voor mij), die waarde voor me heeft en die […]


Kennismaken is kennis delen

Het is mijn overtuiging dat kennis intensieve organisaties baat hebben bij het delen van kennis. Kennis krijgt waarde door het te delen. Het gaat daarbij wel om verstandig delen, dus niet altijd en zonder meer, maar gebaseerd op ja, tenzij. Connectieve technologie en met name internet heeft het delen van […]


Is kennismanagement in advocatenkantoren mogelijk?

Het bedrijfsverzamelgebouw als businessmodel voor de advocatuur. Inleiding Deze bijdrage is gebaseerd op een kleine twee jaar ervaring als manager Kennis & Informatie bij Boekel De Nerée, mijn werkbezoeken aan andere advocatenkantoren en contacten met collega’s in vergelijkbare functies. Boekel De Nerée is een succesvol advocaten- en notarissenkantoor met één […]


Deskundigheden voor een smart city

Welke gemeente wil er geen smart city zijn? Om dat te bereiken zijn nieuwe soorten kennis en nieuwe deskundigheden nodig. Welke zijn dat en waar zijn ze voor nodig? Wat is een smart city? Smart city of slimme stad is een term die gebruikt wordt om aan te duiden dat veel […]