Daily archives: 24 August 2015


Hoe komen programma’s voor sociale impact en kapitaal bij elkaar?

Inleiding Maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing, gezond leven, gelijke kansen, integratie en duurzaamheid nemen in omvang toe en worden complexer. Zij vragen om een aanpak die zich kenmerkt door het samenbrengen van verschillende disciplines, een lange termijn gerichtheid en innovatie. De overheden kunnen en willen dit soort vraagstukken niet vragen niet […]


Hoe oldskool is de Altschool?

Het Amerikaanse Altschool positioneert zich als het bedrijf dat het onderwijs gaat opschudden zoals Uber dat met de taxiwereld deed en Airbnb met de hotelwereld. Van die bedrijven zijn er meer geweest, toch zijn er redenen eens nader te onderzoeken wat er van Altschool te verwachten (of te vrezen) valt. […]


Produceren van digitale leermiddelen

Onderwijs kan op heel verschillende manieren van ICT gebruik maken. Eén daarvan is het zelf (laten) produceren van digitale leermiddelen. Voor scholen die hiervoor gedeelde productiefaciliteiten met andere scholen willen opzetten heb ik het volgende business plan opgesteld: Business plan voor een Shared Digital Media Lab V06