Daily archives: 24 August 2016


Van marktmeester naar marktmaker – Sturen van innovatie

Dringende maatschappelijke vraagstukken vragen om een actieve sturende rol van de staat om markten te creëren voor innovatieve oplossingen van die vraagstukken. De staat zit echter nog vast in haar terughoudende rol van marktmeester. Hoe kunnen lokale overheden starten met een nieuwe rol als marktmaker? Ik doe drie voorstellen. Economische […]